Välkomna till Vasa nations CXII Årsfest

Nu har det blivit dags för årsfest igen! Välkomna lördagen den 29 februari för att delta i vår minnesvärda årsfest. I år firar vi 112 år och kommer ställa till med en hejdundrande fest!

På programmet står bland annat en ypperlig supé och underhållande program som får njutas med kära vänner och gäster från när och fjärran. Som årsfesttalare får vi höra Nina Brännkärr-Friberg som är grundare av Project Liv rf som hjälper familjer med långtidssjuka barn. Efter supén och tillhörande danser förflyttas festen upp på nations våningen var festen fortsätter långt in på småtimmarna. Vid tolvslaget kommer vi därtill få välkomna nationens nya kurator Camilla Martin och tacka Azra Arnautovic för de gångna två åren. Kalaset tar inte slut förrän efter sillsfrukosten nästa dag!

PROGRAM:

Lördag 29.2

Kl.16:00 – Cocktail på nations våningen där hälsningar till nationen framförs
Kl.16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl.17:00 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nations våningen
Kl. 00:00 – Kuratorsskifte

Söndag 1.3

Kl.12:00 – Sillfrukost!
Länk till skilt evenemang

SUPÈPRISER:
Seniorer / icke studerande: 80 € (alkoholfri 70€)
Juniorer: 70 € (alkoholfri 60 €)
VN, EPO eller PPO-gulis: 65 € (alkoholfri 55 €)
Sillfrukost vid förhandsanmälning 10€ (Kontant på plats 12€)

ANMÄLAN:
Anmäl dig på http://bit.ly/vnfest112 senast tisdagen den 11.2.2020

Om du har avec bör denne anmäla sig skilt. Anmälningen är bindande och sista anmälningsdagen är 11.2.2020. En bekräftelse samt information skickas till din e-post.

Summan betalas in på årsfestkontot senast 13.2.2020.
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Märk ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis ( Förnamn Efternamn + sillis)

Klädsel:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på årsfesten är du hjärtligt välkommen med på efterfest!
Dörrarna till efterfesten är öppna 23.00-02.00. Pris och program för efterfesten meddelas närmare datumet.
De som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer.
Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Tagga till med #vn112 !

Med hjärtliga hälsningar,
Årsfestmarskalk Elin Svedman med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Elin Svedman på Facebook eller mejla vnarsfest@gmail.com

Kallelse till januari nationsmöte

Vasungar,

jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte! På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad Nationernas Samdelegation (NSD) har på gång och dessutom får vi se vem som är på förslag för förtjänsttecknet i silver.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Facebookevenemanget hittar ni här:
https://www.facebook.com/events/632263080913239/

Det bjuds på mat!

Varmt välkomna!

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2020

Tid: 23.1.2020 kl.18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
7. Fördelning av fondmedel 2020
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Budget för årsfesten 2020
10. Verksamhetsplan för programverksamheten 2020
11. Österbottniska Delegationens budget 2020
12. Info från Nationernas Samdelegation NSD
13. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Vasa nations stipendier lediganslagna

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas Vasa nations medlemmar, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 29.2.2020, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på plats och ta emot sina stipendier  personligen. Notera att en person inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium, meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till december nationsmöte – valmöte!

Vasungar!

Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls torsdagen 12.12 klockan 18 i teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta.

På mötet väljer vi funktionärer och kommittémedlemmar för verksamhetsåret 2020, diskuterar grundandet av en ny fond och väljer en medlem till vår fondförvaltningsnämnd. Dessutom väljer vi nationens nya kurator! Du vill inte missa detta möte!

Du hinner ännu skicka in en ansökan för funktionärsposter eller meddela intresse för att vara med i en kommitté. Läs mer här på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/archives/7465

Det bjuds på knaper och kaffe/te, så klicka gärna “kommer” i evenemanget så ser vi till att det räcker åt alla. Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2808451479269880/

Varmt välkomna!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic,
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE: VALMÖTE

December 2019
Tid: 12.12.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Grundandet av en ny fond
9. Val av en medlem till Vasa nations fondförvaltningsnämnd
10. Budget och verksamhetsplan 2020, andra behandlingen
11. Val av styrelseordförande 2020
12. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2020
13. Val av övriga funktionärer för 2020
14. Val av styrelse 2020
15. Val av medlemmar till kommittéer 2020
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nationen och ÖD 2020
17. Val av kurator 02/2020-02/2022 andra behandlingen
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Lediganslående: En plats i Vasa nations fondförvaltning

Bästa vasungar,

Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten. Nationens inspektor fungerar som förvaltningsnämndens ordförande och nationens kurator som viceordförande. Nationens fondskattmästare fungerar som förvaltningsnämndens sekreterare. Fondförvaltningens uppgifter beskrivs vidare i nationens stadgar och reglemente.

Fondförvaltningens medlem Kari Nars har ansökt om och beviljats avsked från sitt medlemskap. Därmed lediganslås en plats i fondförvaltningen tills mandatperiodens slut vid årsskiftet 2020-2021.

Posten söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations kurator Azra Arnautovic (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 8.12.2019 kl. 23.59. Valet förrättas på december nationsmöte torsdagen 12.12.

Jag ser fram emot era ansökningar!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till november nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte torsdagen 14.11.2019 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen.

Vem vill bli nationens nästa kurator? Vad ska nationen jobba för nästa år? Och hur ser fondernas placeringsplan ut? Allt detta och mycket mer får ni svar på på november nationsmöte!

Materialet till mötet hittas i denna drivemapp senast två dagar innan nationsmötet: https://drive.google.com/drive/folders/1coOa0yZtXJMKMtKFF3r9iHa9Gjbw9D9I?usp=sharing
Vi hoppas att detta underlättar behandlingen av ärenden på mötet.

Facebookeventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2467466156624059/
Klicka gärna “kommer” om ni vet att ni är på väg, så kan vi beräkna rätt mängd knaper.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Hoppas vi ses där!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
November 2019
Tid: 14.11.2019 kl. 17.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Val av årsfestmarskalk(ar) 2020
8. Diskussion om årsfesttalare 2019
9. Val av kurator 02/2020-02/2022, första behandlingen
10. Fondförvaltningens principer för förmögenhetsförvaltning
11. Utredning av att ingå utbytesavtal med EÜS
12. Behandling av Vasa nations miljö- och jämlikhetsplan
13. Tilläggsbudget 2019, andra behandlingen
14. Budget och verksamhetsplan 2020, första behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Ansökan till ÖD:s bostäder i gång!

Bostadsansvariga informerar:

Hej alla kära Vasungar!

Ansökan om Österbottniska Delegationens lägenheter är i full gång och ansökningar kommer att tas emot fram till fredagen den ​​15.11.2019 kl. 15:00.

Ansökan måste ha tagit emot senast vid den tidpunkten så att den kan beaktas när kön utformas. Om du redan har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider i år kommer den att inkluderas automatiskt. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).
OBS!!! Alla ansökningar bör skickas in via detta nya elektroniska ansökningssystem!

Ansökningar i pappersform kommer också att beaktas i denna ansökan, men det skulle ändå vara önskvärt att sökande anger sin information i det elektroniska systemet (Med eller utan bilagor, gärna med). Detta gör det mycket enklare att dela ut lägenheterna efter ansökningen.

MEN HUR ANSÖKER JAG?

Elektroniska systemet:
Det elektroniska systemet finns på https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv

Skapa ett kämppä-konto!
Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.

Fyll i alla fält i ansökan noggrant och lägg till de begärda bilagorna.

För att få en mera detaljerad förklaring samt för att få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

Du kan även kontakta bostadsekreteraren eller nationens bostadsansvariga för mer information:

pv-asuntosihteeri@helsinki.fi, +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30)
eller
vn-bostad@helsinki.fi

Ansökningarna gås igenom och poängsätts och sätts sedan i en bostadsskön. Bostadsskön kommer publiceras via Vasa nations e-postlista senast sju arbetsdagar efter ansökan stängt.

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen (för den sista skatten, dvs. 2018)
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadsituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadsituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Ha en fortsatt trevlig höst!!

Hälsningar från,
Ella Back, bostadsansvarig

Är du Vasa nations nästa kurator?

Bästa vasungar,

på nationsmötet 17.10.2019 lediganslogs kuratorsposten för perioden 1.3.2020-26.2.2022. Posten söks genom en välformulerad skriftlig ansökan per e-post till sittande kurator Azra Arnautovic (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 10.11 kl. 23.59. Kandidaterna fastställs av nationsmötet 14.11 och valet förrättas på valmötet 12.12.

Att vara kurator har varit utmanande men väldigt lärorikt och roligt. Det absolut bästa är att få ta del av nationsverksamheten på ett så brett plan och lära känna alla underbara människor som får maskineriet att snurra. Under en tvåårsperiod är du med om många nya upplevelser och lär dig helt nya saker om nationen. Nationen förändras hela tiden men mycket är också sig likt från år till år. Precis som med alla andra poster på nationen är också kuratorsposten det vad man gör den till och varje kurator formar posten till sin egen. Det viktigaste är att kandidaten har ett genuint intresse för att arbeta för nationen, verksamheten och alla medlemmar. Var inte rädda för att anta utmaningen, utan skicka modigt in en ansökan!

Ur nationens stadgar:

“Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade beslut verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga funktionärers verksamhet. Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är stadgat:

1) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.

2) Fungera som ordförande i disciplinsutskottet och kamratskapspriskommittén samt sekreterare i stipendienämnden.

Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har därvid rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.”

Mera om kuratorsposten och kuratorns uppgifter kan läsas i nationens reglemente, som hittas på nationens hemsida:
http://vasa.nation.fi/medlemar/material/stadgar-och-reglemente

I valet av ny kurator beaktas kandidater som uppfyller de i stadgarna uppställda kraven. Ansökan får vara fritt formulerad, men bör innehålla motivering till varför posten söks och tidigare nationsmeriter. Även andra meriter kan nämnas. Skicka din ansökan senast 10.11 till vn-kurator@helsinki.fi.

Undertecknad svarar gärna på alla dina frågor!

Jag ser fram emot din ansökan!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar!
På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och
kommittéposter för verksamhetsåret 2020. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 12.12 i teatern på nationsvåningen. De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Vad får du ut av att vara funktionär på Vasa nation?
Du får ledarskapserfarenhet, du får öva på samarbete och kommunikation, du får en inblick i hur en nation fungerar, allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap. Dessutom får du också en nyckel till nationsutrymmena.

Ansök om funktionärspost
För att ansöka om en funktionärspost krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes. Ansökan skickas in genom att senast 8.12.2019 fylla i detta formulär eller skicka e-post till ordförande på vn-ordforande @ helsinki.fi.

Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och
kuratorn. Svaren raderas efter valmötet.

Bli medlem i en kommitté
För att bli medlem i en kommitté ska du senast 8.12.2019 fylla detta
formulär
.

Fyll i vilken/vilka kommitté(er) du vill bli medlem i. Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och kuratorn.
Svaren raderas efter valmötet.

Av Vasa nations funktionärer och kommittémedlemmar förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Har du frågor om de olika posterna och kommittéerna berättar kurator,
ordförande, styrelsen eller de sittande funktionärerna gärna mera om
de olika posterna.

Alltså:
VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2020!
HUR: Ansök genom att fylla i formulären ovan!
NÄR: senast 8.12.2019, gärna tidigare!
VARFÖR: För att det är roligt, utmanande, spännande, skrev vi redan roligt? Dessutom får du lära känna nya människor, du får erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, ett trevligt tillägg till din CV, chans att söka stipendium och mycket, mycket mer!

Vi hoppas att du också vill komma med i världens härligaste gemenskap!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Abihelg på Vasa nation

Hej! Är du gymnasie-/yrkesstuderande i Österbotten och intresserad av att bekanta dig med studielivet i Helsingfors? Då har du nu en unik chans att hänga vid Vasa nation vid Helsingfors Universitet.

Vad är Vasa nation?
Om du är högskolestuderande i Helsingfors med österbottniska rötter kan du bli medlem i Vasa nation. Vi är ett andra vardagsrum där alla österbottningar får känna sig som hemma, träffa nya och bekanta ansikten och tala grundsprååtzi förstås.

Abihelg?
I samband med att Högskoledagen ordnas 31.10 erbjuder vi dig en möjlighet att stanna kvar i Helsingfors tills lördagen. Efter att högskoledagen tar slut, kommer vi till senatstorget och möter alla som vill delta i vår abihelg.
Under helgen får ni hänga med oss på nationen i Tölögatan 3A (centrala Helsingfors). Vi berättar om studieliv, förberedelser för högskolestudier, samt har en workshop om studieteknik. Vi erbjuder också sovplats, vilket förutsätter att man tar med sig eget liggunderlag och sängkläder/sovsäck.
Ni kommer också ha möjlighet att gå runt i Helsingfors och se vad staden har att erbjuda. Helgen kulminerar i en sitz; en trerättersmiddag med sång och dryck i bästa tänkbara sällskap. På grund av sitzens natur kommer vi ha en åldersgräns på 18 år för deltagande, men trots detta får man komma precis som man är, utan press på att göra som alla andra!

Låter kul! Vad kostar allt detta?
Kul att du håller med! Priset på hela abihelgen är 50 euro, vilket inkluderar en bussresa på lördag förmiddag från Helsingfors till Österbotten, samt mat under samtliga dagar. Bussrutten kommer variera beroende på från vilka kommuner alla deltagare anmäler sig. Vi kommer ha 50 platser.

Anmälningen öppnar tisdagen 15.10 kl. 12.00 och sker online via Google Forms. Vi kommer publicera anmälningsblanketten HÄR, samt instagram (@vasanation) och via vår hemsida (vasa.nation.fi). Anmälan kommer stänga måndagen 21.10 kl. 23.59, eller när alla 50 platser blivit fyllda. Då får alla deltagare också mera info om tidtabeller osv.

VAD? Abihelg!
VAR: Tölögatan 3A, Helsingfors
NÄR: Torsdag 31.10-2.11
PRIS: 50€
VEM: Andra stadiets studerande, (K18)
Någonting oklart? Kontakta oss på vn-kansli@helsinki.fi eller markus.siltamaki@gmail.com

Kallelse till oktober nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte torsdagen 17.10.2019 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen.

Om du är intresserad av ekonomi ska du komma på mötet för vi diskuterar bland annat tilläggsbudgeten för 2019. Och kom och berätta för oss vad DU vill att vi ska jobba för nästa år; vi ska nämligen fundera på verksamhetsplanen för 2020 och vi vill höra dina tankar och åsikter!

Facebookeventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/432886227360448/
Klicka gärna “kommer” om ni vet att ni är på väg, så kan vi beräkna
rätt mängd knaper.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Hjärtligt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2019
Tid: 17.10.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av två representanter till ÖNO:s styrelse
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse
11. Val av årsfestmarskalk(ar) 2020
12. Uppdatering från Fastighets ab Victoria 4
13. Tilläggsbudget för 2019, första behandlingen
14. Diskussion om verksamhetsplan för 2020
15. Lediganslående av poster
16. Anmälningsärenden
17. Övriga ärenden
18. Mötets avslutande


Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på september nationsmöte lediganslogs poster till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) förvaltningsråd och styrelse samt till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Mera information om de olika posterna finns nedan.

Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 17.10.

TVÅ PLATSER I ÖNO:s STYRELSE
ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

EN PLATS I SSBS STYRELSE
SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Martina Wiklund är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2019-2020, medan Sebastian Storholms mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 13.10 kl. 23.59.

Undertecknad svarar gärna på frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Porthanfest 9.11

Ärade festfolk,
varmt välkomna att fira den 180:e Porthanfesten på Ostrobotnias festvåning lördagen den 9:e november 2019. De tre österbottniska nationernas (EPO, PPO, VN) gemensamma årsfest är en av årets höjdpunkter. Årets jubileumsfest vill ni inte missa!

Porthanfesten börjar med ett cocktailtillfälle kl. 16.00 på Ostrobotnias 5:e våning, med mottagande av föreningarnas hälsningar. Från 5:e våningen flyttar vi oss sedan till Ostrobotnias festvåning (2:a våningen). Kl. 16.45 är det kransnedläggning i Jägarrummet, och kl. 17 förflyttar vi oss till bords.

Jubileumsfesten kommer bjuda på minnesvärt program.
Årets festtalare är universitetslektor, samhällsanalytiker och filosofie doktor Jenny Stenberg-Sirén, hemma från Larsmo. Jenny var själv aktiv i Vasa nation under sin studietid.
Under kvällens gång får vi njuta av musik av indiefolkbandet Crimson Peak och lyssna på nationsmedlemmarnas tal.
Utöver dessa höjdpunkter njuter vi av god mat och dryck samt av salongdanserna i slutet av festen.

Festligheterna fortsätter sedan med efterfest på nationsvåningen! Efterfesten är gratis för festdeltagare och börjar på 5:e våningen ca kl. 23. Östra Finlands Nations inofficiella band The Chameleons ser till att stämningen är på topp hela natten!
Länk till evenemanget kommer snart.

Sillis ordnas direkt morgonen efter festen, på söndag 10:e november från och med kl.12. Länk till evenemanget och mera information om sillisen kommer snart.

Supépriset är följande:
Gulnäbbar (EPO, PPO, VN): 65€ (alkoholfri 55€). Referensnr. 4682
Civis (juniorer): 75€ (alkoholfri 65€). Referensnr. 4695
Seniorer och övriga: 87€ (alkoholfri 77€). Referensnr. 4705
Understödskort för de som vill bidra lite extra: 100€. Referensnr. 4721

Betalningen görs senast måndagen 4 november 2019 till kontonumret: FI75 1470 3000 2054 04 / Österbottniska Delegationen. Använd referensnr. i samband med betalningen.

Sillisen kan betalas tillsammans med supékortet eller på plats. Sillisen kostar 10€ om den betalas på förhand, och 12€ om den betalas på plats. Sillisens referensnr. är 4718.

Klädkod för Porthanfesten är folkdräkt, högtidsdräkt eller mörk kostym, samt akademiska heders- och förtjänsttecken.

Anmälan till den 180:e Porthanfesten öppnar på tisdag 01.10.2019 kl 12! En länk till anmälningen kommer dyka upp i evenemanget.

Vi och porthankommittén hälsar er alla hjärtligt välkomna!
Julia Wik och Tanja Snickars
Porthanfestmarskalkar 2019

Kallelse till september nationsmöte

Vasungar!

Jag kallar er härmed till september nationsmöte den 19.9 kl. 18. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

På agendan står bland annat nationens andra mellanbokslut för i år samt Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut för 2018. Under kvällen får ni njuta av lite knaper, kaffe/te samt gott sällskap!
Klicka gärna “kommer” på Facebookeventet om du är på väg: https://www.facebook.com/events/371868636843514/

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2019
Tid: 19.9.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Val av två rösträknare
6. Uppdatering från Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS)
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar och eventuella befrielser från uppdrag
8. Val av medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
9. Behandling av nationens mellanbokslut för 2019
10. Behandling av Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut 2018
11. Lediganslående av poster
– ÖNO styrelse, 2 platser
– SSBS styrelse, 1 plats
12. Anmälningsärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

GULIS på Vasa nation!

1. Gulis, varmt välkommen på Vasa nation!
2. Vasa nations Gulisgrupp på Facebook
3. Samla gulispoäng och vinn en resa till Tallin!
4. Höstens första evenemang och gulisintagningen du inte vill missa!
5. Funktionärer

______________________________________

1. GULIS VARMT VÄLKOMMEN PÅ VASA NATION!

Vi välkomnar alla nya gulisar till Vasa nation! Kom med på roliga evenemang och nationsverksamhet och upplev en sann österbottnisk samhörighet!

Vasa nation har varit ett andra hem för österbottniska studeranden i Helsingfors i över 100 år!
Vasa nation delar utrymmen med systernationerna PPO, Pohjois-Pohjalainen Osakunta och EPO, Etelä-Pohjalainen Osakunta. Det ordnas även gemensamma evenemang!

Vasa nation befinner sig i Tölö på adressen Tölögatan 3A på 5:te våningen i byggnaden som kallas Botta, Ostrobotnia. Vid kansliet dejourerar någon från styrelsen på måndagar mellan kl. 15-18. Då kan man komma och skriva in sig i Vasa nation och få årets nationsklistermärke! Man är varmt välkommen att komma förbi för att uträtta sina nationsärenden eller bara chilla! Ibland kan man få en kopp kaffe på plats! Man kan som gulis även skrivas in som medlem i Vasa nation av en styrelsemedlem i början eller under vissa evenemang.

Vasa nation har en hemsida på adressen: vasa.nation.fi. Där hittar du information och kontaktuppgifter samt galleriet med bilder från evenemang, som löns att kolla in! Kanske du fastnar på en bild med dina nya eller gamla vänner! (Till galleriet behövs medlemslösen)

______________________________________

2. VASA NATIONS GULISGRUPP PÅ FACEBOOK

Som gulis på Vasa nation kan du gå med i Facebook gruppen: Vasa nations gulisar 2019. Här kan gulisarna ha kontakt med gulnäbbsansvarige Lovisa Back, samt med andra gulisar på Vasa nation. På detta vis missar du aldrig en härlig sitz, spelkväll, gulisintagningen eller en kväll med choklad och vin! Gruppen fungerar som ett vardagsrum där man kan utbyta tankar och frågor om livet som studerande i Helsingfors.

Länk till Facebook gruppen: https://www.facebook.com/groups/417526672230625/

______________________________________

3. SAMLA GULIS POÄNG OCH VINN EN RESA TILL TALLIN!

Som gulis kan du samla poäng genom att delta på evenemang och nationsmöten. Gulisen som lyckats samla mest poäng vinner en resa till Tallin!

Gulisarna samlar poäng genom att delta på evenemang och möten. (Någon från programkomittén eller gulnäbbsansvarige Lovisa noterar detta. Meddela gärna vid evenemang att du är gulis och gärna vill ha poäng!)

Vinnaren får sitt pris på Vasa nations julfest 7.12! 

Är du redo att ta emot detta utmanande och bli supergulisen 2019? Lycka till med att vara aktiv! Detta har även fina bieffekter, nämligen nya vänner och ett andra österbottniskt hem i Helsingfors!

______________________________________

4. HÖSTENS FÖRSTA EVENEMANG OCH GULISINTAGNINGEN DU INTE VILL MISSA!

I höst lovas roliga evenemang! Kom med och lär känna andra österbottniska gulisar samt andra Vasungar, d.v.s. vi som varit gulisar någon gång i tiden.

Som GULIS får du billigare priser på Vasa nations sitzer!
LÄS sitzreglerna här: http://vasa.nation.fi/verksamhet-2/sits-vett-och-etikett

Genom att prenumerera på Vasa nations infomejl får du varje vecka information om vad som händer på nationen kommande veckan, övriga ärenden samt när en sitz är på kommande. I infomejlet finns länkar till evenemangen på Facebook. 

Följ oss gärna även på instagram (vasanation) och på Facebook (Vasa nation) för att hållas uppdaterad!

2.9 kl. 21 ordnas på nationen en Gulisfest. Det ordnas även en förfest kl. 18. Som gulis är denna festen gratis för er!
Läs mera om gulisfesten här: https://www.facebook.com/events/613237405833437/
Läs mera om gulisfestens förfest här: https://www.facebook.com/events/2911013892274027/

5.9 kl. 19 ordnas picknick på Sveaborg!
Läs mera om picknicken här: https://www.facebook.com/events/606867836508976/

6.9 kl. 21 ordnas på nationen en samösterbottnisk säsongsöppning! Det ordnas också en samösterbottnisk förfest kl. 19!
Läs mera om samösterbottniska säsongsöppningen här: https://www.facebook.com/events/485275578956776/
Läs mera om samösterbottniska förfesten här: https://www.facebook.com/events/670608083438943/

12.9 kl. 19 ordnas det gulischill på nationen! Detta är ett perfekt tillfälle att träffa andra gulisar och få nya vänner! Du kan även skriva in dig på Vasa nation under denna kväll.
Läs mera om gulischill kvällen här: 
https://www.facebook.com/events/2368538533225470/

14.9 kl. 19 ordnas Vasa nations kräftskiva! (Anmälan har stängt och sitzen är fullsatt)
Läs mera om kräftskivan här: https://www.facebook.com/events/1349527611881313/

21.9 ordnas GULUISINTAGNINGEN! Detta vill du inte missa! Efter gulisintagningen ordnas den omtyckta gulissitzen! Håll utkik efter evenemanget på Facebook.

11.10 kl. 18 ordnas nationsappro!
Läs mera om nationsapprot här: https://www.facebook.com/events/664540340714542/

______________________________________

5. FUNKTIONÄRER

På Vasa nation kan man fungera som funktionär eller vara med i kommittéer! Vid årsskiftet byts funktionärerna och styrelsen, efter ett valmöte i slutet av året, då man kan söka till funktionär!

Fundera under halvåret om du är intresserad av att vara aktiv funktionär, det är fritt fram att fråga vem som helst mera om deras funktionärsposter!

Du hittar även funktionärernas kontaktinformation på hemsidan här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2019

______________________________________
______________________________________

Hoppas vi syns snart på Vasa nation!
Med vänliga hälsningar,

Lovisa Back, Gulnäbbsansvarige, lovisa.back ät helsinki.fi
& Marlene Berg, Infoansvarige, marlene.berg ät arcada.fi

Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100
Helsingfors

Utdelning av hederstecken till Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä under den traditionella nostalgikvällen 10.9. kl 17

Välkomna till en nostalgikväll ni inte vill missa! Vasa nation har varit ett andra hem till studerande med österbottniska hjärtan i över 100 år. Mycket har hänt under den här tiden, men nationens betydelse för den österbottniska gemenskapen i Helsingfors är lika stor som alltid. Efter den lyckade nostalgikvällen 2014 har vi bara väntat på det rätta tillfället då vi kan ordna en liknande tillställning igen – och nu är tiden kommen! Den 10.9. klockan 17 ordnas en nostalgikväll med guldkant i teatern på nationsvåningen.

Vi har äran att inleda nostalgikvällen med att Helsingfors universitets 138:e rektor Jari Niemelä i egenskap av Vasa nations hedersmedlem, till vilket han kallades under Vasa nations årsfest 23.2.2019, mottar sitt förtjänsttecken i guld. Under kvällen kommer också vasungar i alla åldrar att dela med sig av minnen och anekdoter från deras nationstid.

Vi hoppas att kvällen inspirerar både äldre och yngre vasungar att träffas i vårt gemensamma vardagsrum och ta del av varandras historier och minnen.

Ungseniorkommittén bjuder på klimpsoppa. Varmt välkomna!

Bostadskön till ÖDs bostäder

Hej,

bostadskön från sommarens ansökan till Österbottniska Delegationens
bostäder är klar. Varefter lägenheter blir lediga, kontaktas personer
i kön enligt köordningen.
Om ni har frågor, kan ni kontakta bostadsansvariga på vn-bostad (at)
helsinki.fi.

Enrummare:
Atte Kola
Markus Siltamäki
Johannes Borg
Emma Puskala
Jeremias Klemets
Amanda Rimpilä
Ylva Nyman
Alva Stenman
Stina Svenfelt
(namn får inte publiceras på kölistan)
Alexander Wikström
Simon Bagge

Kompis-/parbostad:
Susanna Björkstrand: och Isak Sandell

Mvh,
Ella Back,
Vasa nations bostadsansvariga

Sommarhälsningar

Kära nationsmedlemmar och nationsvänner,

efter en händelserik nationsvår är det dags att lite dra ner på tempot. Under sommarmånaderna har vi inget regelbundet program, men håll utkik efter sommarfesten – datum och mera information kommer snart! I övrigt kommer både ungseniorkommittén och idrottskommittén att ordna program under sommaren. Bland annat är utomhusträning, grillkväll och afterworks på kommande. Ni får mer än gärna följa oss på både Facebook och Instagram, där publicerar vi också mer information om eventuella sommarprogram.

Styrelsen dejourerar inte under sommarmånaderna. För att säkerställa att informationen flyter på smidigt har vi samlat lite information om vem ni kan kontakta i eventuella frågor (informationen gäller också i allmänhet under läsåret). De olika funktionärernas kontaktuppgifter hittar ni här.

Läs gärna igenom informationen som finns bakom länkarna i detta inlägg och titta gärna runt på andra sidor på vår hemsida.

 • För blivande medlemmar rekommenderar vi att ni läser igenom denna sida. Har ni fler frågor kan ni kontakta gulnäbbsansvariga eller medlemssekreteraren.
 • Kostnadsersättningar och representationsansökningar – Skattmästaren
 • Bostäder och bostadsansökningar – Bostadsansvarige
 • Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter – Medlemssekreteraren
 • Information för andra stadiet/studiehandledare/andra som är allmänt intresserade av vår verksamhet – Studieansvariga eller ordförande
 • Om ni behöver få ut information till våra e-postlistor kan ni kontakta informationsansvariga.

Vid övriga frågor eller om ni är osäkra vem ni ska vända er till kan ni kontakta ordförande eller kurator.

Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Kallelse till maj nationsmöte

Bästa vasungar,

välkomna på vårens sista nationsmöte, onsdagen 8.5. kl. 18.00! Som
vanligt har vi intressanta ärenden på agendan, bland annat nationens
mellanbokslut några val; till exempel representanter till Fab Victoria
4:s styrelse och en eller två Porthanfestamarskalkar.

Observera att vi undantagsvis byter miljö och håller mötet på
Tina-klubben, på nationshusets tredje våning. Ingången är samma som
till festvåningen, men i stället för att bara ta trapporna en våning
upp så tar ni trappan två våningar. Ring undertecknad eller ordförande
Malin om ni inte hittar. Klicka “going” om ni är på väg, så vet vi hur
många vi ska räkna med! Länk till Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/615897838928434/

Föredragningslistan finns till påseende nedan. Hoppas vi ses på mötet!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2019
Tid: 8.5.2018 kl. 18:00
Plats: Tina-klubben, Ostrobotnias tredje våning

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av representant till Kilens delegation
11. Val av Porthanfestmarskalk 2019
12. Fastställande av datum för årsfesten 2019
13. Behandling av nationens mellanbokslut för våren 2019
14. Beslut om tilläggsbudget 2019
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför nationsmötet 8.5 lediganslår vi posterna nedan. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 8.5 (obs. dag!)

Posterna är:

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

2 En plats i Kilens delegation

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020

Läs mer om de olika posterna nedan.

1 Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4

På nationsmötet 8.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. Desom väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter. Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

2 En plats i Kilens delegation
Vasa nations plats som representant i delegationen för Kilens hembygdsgård är ledig att sökas. Mandatperioden är fyra år. Delegationen samlas 1-2 gånger i året vid Kilen i Sideby. Nationen söker en person som vill bevaka VN:s intressen och via delegationen besluta om ärenden som gäller Kilens hembygdsgård i Sideby.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi.

3 En eller två Porthanfestmarskalkar, två platser i Porthanfestkommittén samt två platser i Porthanveckokomittén


I höst är det det Vasa nations tur att ordna den traditionella Porthanfesten! Den 180:e Porthanfesten infaller i november och är en av de största festerna som ordnas på nationsvåningen. Alla tre nationer (VN, EPO & PPO) samlas för att ta del av en minnesvärd kväll.
Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkarna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för vännationer och gäster.


Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.


Om festen:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira vårt kära nationshus.

4 Årsfestmarskalk(ar) 2020


Vill du ordna festernas fest på Vasa nation – nu har du chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 112:e årsfest hålls i slutet av februari 2020.


Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Malin Nysand senast söndag 5.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-ordforande at helsinki.fi.

Vasa nation informerar 12/2019

______________________________________
______________________________________
Nr 12/2019 – Styrelsen informerar:
______________________________________
______________________________________

Händer vecka 14:

1. Dejourering 1.4
2. Vårsitz på Vasa nation 6.4

Övrigt:

3. Bostadsansvarige informerar
4. Nationernas gemensamma pubquiz 10.4
5. Hallå? – Funderingar kring en mer jämlik gemenskap och hur vi når dit
6. Intresserad att medverka i tidningen Ostro?

______________________________________

1. DEJOURERING – 1.4
På måndag kl. 15-18 hittar ni vår studieansvarige Markus på nationen och dejourerar. Kom via för att uträtta dina nationsärenden eller bara chilla.
______________________________________

2. VÅRSITZ PÅ VASA NATION – 6.4

VASUNGAR!

Det du inte visste den där kvällen då du druckit några vinglas (en flaska) för mycket och bestämde dig för att klicka hem lite mer vågade outfits som sedan fick dej att utbrista ”Når fan ha ja beställd hitche??? Å KVA SJUTTON TÄNKT JA???” var att du skulle komma att sitza i just dessa kläder på VNs vårsitz 2019.

Temat och klädkoden lyder: “Så här ser du mig aldrig igen” och vi vill att du drar på dig något utöver det vanliga. Fördrinken serveras 19:30 och vi går till bords 20:00.

PRIS:
Gulisar: 12€
Nationsmedlem (VN/EPO/PPO): 14€
Övriga: 15€

I priset ingår: Halarmärke, förrätt, huvudrätt och efterrätt. En öl/cider, snaps och punsch (elr alkoholfria alt.), kaffe/te.

ANMÄLAN 
https://goo.gl/forms/zVIZb623raOndEQi1

Anmälan öppnar 20.3 kl. 12:00 och stänger 3.4.2019 kl 23:59 eller när platserna blivit fyllda.
Avecer bör anmäla sig separat!

BETALNING

Betala sitzen till Vasa nations konto och ta med en kopia eller print screen på kvittot till sitzen.
IBAN: FI03 4055 1150 0053 40
Mottagarens namn: Vasa nation
Referensnummer: 620420196

Betalar du för flera personer redogör du för detta vid inträdet.


EFTERFEST
Efterfesten är gratis och dörrarna är öppna mellan 23:00-01:00. Efterfestgäster bör uppvisa studiekort vid ingången.
Utomstående (icke VN, EPO och PPO) måste ha en nationsmedlem som avec. Varje nationsmedlem får ha två avecer. Större grupp av icke-medlemmar på väg? Meddela Linnéa på förhand!

Kom ihåg att vi bara tar kontanter!

Läs gärna igenom avanmälningsreglerna:
http://vasa.nation.fi/verksamhet/fester#av

Sitzansvarig: Linnéa Hammarberg, 0404178670, vn-program@helsinki.f

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/573305406479028/

______________________________________

3. BOSTADSANSVARIGE INFORMERAR

Vill du bo på Busholmen? 

Den gemensamma ansökningstiden för studentbostäderna i Fastighets AB Victoria 4 på Busholmen öppnar den 1.4-30.4 

Info om hur ni ansöker hittas på Vasa Nations hemsida och ytterligare information samt FAQ om bostäderna kan hittas på www.busholmen.fi

Observera också att hyresavtalen på bostäderna skrivs på bestämd tid, normalt för ett år i taget. 

Om ni har några frågor får ni gärna maila mig!  

Mvh, Ella Back 
ellaback22@gmail.com


______________________________________

4. NATIONERNAS GEMENSAMMA PUBQUIZ – 10.4

Har du redan börjat sakna nationernas gemensamma evenemang? 

I år ordnas de lite mer sällan än tidigare, men i samarbete med fler nationer! 
Årets gemensamma evenemang startar på onsdagen den 10.4, då Savolainen Osakunta, Kymenlaakson Osakunta, Etelä-Pohjalainen Osakunta och Teknologföreningen samarbetar. 
Till nationsmedlemmarnas glädje ordnar dessa fyra nationer tillsammans en klassisk pubquiz. 

Kom alltså till Bottan och chilla, svara på quitzfrågor  och njut av autentisk pubmat & värdparets service tillsammans med nya och gamla bekantap!


VAD: Nationernas gemensamma pubquiz
VAR: Botta, Tölögatan 3 A, 5. våningen
NÄR: Onsdagen 10.4 klo 17.30 framåt, pubquiz börjar kl. 18.30
VARFÖR: För att nationsgemenskap och quizande är roligt!

Inträde kostar 0 €, men pubmat kostar 1,5 € per servering (enbart med kontanter). Inträde förutsättar studentkort eller nationsband.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/567137570436539/

______________________________________

5. HALLÅ? – FUNDERINGAR KRING EN MER JÄMLIK GEMENSKAP OCH HUR VI NÅR DIT

Hur kunde din förenings eller ditt samfunds verksamhet vara ännu mer attraktiv, mer inkluderande och hur kunde ni beakta den mänskliga mångfalden då ni planerar verksamheten? Hur kunde din förening vara en ännu bättre plats för alla?

HUS välkomnar alla föreningsaktiva och andra intresserade att delta i en utbildningskväll på Brobergsterassen måndagen den 15 april 2019!

Under kvällen är det meningen att uppmuntra föreningsaktiva att fundera på frågor om jämlikhet och god verksamhetskultur ur flera perspektiv. Utbildningen ger även tips på hur man kan komma igång med att utveckla föreningen. 

Både nuvarande aktiva och personer som valts in i föreningarna för nästa år är välkomna, eftersom utbildningen ger bra verktyg för att planera verksamhetsperioden och stöd i arbetet!

Anmälning börjar på måndagen den 1 april.

Evenemanget arrangeras i samarbete med Helsingfors universitet.

Program:
16:00 Kaffestund
16:10 Inledande ord

Tankeväckande talturer
17:20 Tankeväckande talturer

17:00 Paus
17:15 Workshop I
18:00 Paus
18:05 Workshop II
18:50 Evenemang slutar

Utbildningen är på finska. Vi står till tjänst på andra språk efter bästa förmåga. Lokalen är tillgänglig.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/260252561592332/

______________________________________

6. INTRESSERAD ATT MEDVERKA I TIDNINGEN OSTRO?

Hejsan!

Skulle du vilja dela med dig av universitetets händelser? Eller om betydande möten med andra som glad universitetsstuderande?
Känner du österbottniska kultur influencers, vars skapelser du skulle vilja berätta om till andra också?
Minns du hemortens naturupplevelser eller oförglömliga kvällar?

Skriv om dem till Ostro!

Tidningen Ostro är de tre österbottniska nationernas (PPO, EPO, VN) medlemstidning.
Bekanta dig med redan publicerade nummer här: http://pohjalaiset.fi/ostro/

Tidningen Ostro kommer tillbaka efter flera års paus och publiceras på nätet.

Nu sökes till tidningen:
skrivare
grafisk formgivare
fotograf

Tidigare erfarenhet är inte ett krav. Du behöver inte heller binda dig till något. Du kan bra testa dina vingar i ett nummer, eller hjälpa till i olika nummer med olika uppgifter. Att tillsammans komma på idéer och att testa på olika saker hör till på Ostro.
Skicka meddelande till chefredaktören och berätta om dina tankar. Alla idéer och önskemål angående innehållet och utseendet är välkomna!

Vad skulle du vilja skriva om?

Vårhälsningar,

Tatiana Järvenpää
chefredaktör
tatiana.jarvenpaa@gmail.com

______________________________________

Med vänliga hälsningar,
styrelsen
______________________________________
______________________________________

Marlene Berg
Infoansvarig 2019
Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100 Helsingfors
Tel. 050 4320969
marlene.berg ät arcada.fi

Kallelse till april nationsmöte

Bästa vasungar,

jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte måndagen 8.4 kl. 18
i Teatern på nationsvåningen! På mötet behandlar vi bland annat
bokslut och verksamhetsberättelse 2018 och fastställer medlemsavgiften
för nästa läsår. Kommer styrelsen 2018 att beviljas ansvarsfrihet? Det
blir ett spännande möte!

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE

April 2019

Tid: 8.4.2019
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§1. Mötets öppnande

§2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§3. Godkännande av föredragningslistan

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5. Eventuella nya medlemmar

§6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

§7. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2019-2020

§8. Lediganslående av poster

– Fastighets ab Victoria 4
– En representant i Kilens delegation
– Porthanfestmarskalk 2019 + 2 platser i festkommitten och 2 i veckokommittén
– Årsfestmarskalk 2020

§9. Behandling av årsfestens budgetuppföljning

§10. Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut 2018

§11. Föreläggande av revisionsberättelse 2018

§12. Årskontrollanternas berättelse för 2018

§13. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2018

§14. Anmälningsärenden

§15. Övriga ärenden

§16. Mötets avslutande

— 
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Info för dig som söker bostad via VN

FAQ:

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation, måste jag då skriva in mig före jag söker?

A: Du kan söka bostad direkt om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkra att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

Q: Hur länge tar det innan jag får min bostad?

A: Finns ingen bestämd period. Det beror helt och hållet på när tidigare hyresgäster flyttar ut och det frigörs bostäder. I regel används nationens bostäder till maximal kapacitet. Nationens bostadsansvarige gör upp köerna till bostäderna, och en ledig bostad erbjuds till den som är först i kön.

Q: Hur görs VNs bostadskö upp?

A: Bostadsansvarige går igenom inkomna ansökningar och poängsätter dessa enligt befintliga kriterier. Dessa består bland annat av den sökandes ekonomiska- och sociala situation samt nationsaktivitet.

Q: Hur många bostäder har Vasa nation?

A: Totalt har Vasa nation ca 100 bostäder. Någon exakt siffra finns inte eftersom vissa bostäder fördelas enligt kvoter med Vasa nations systernationer (ÖD) och de övriga svenska nationerna (SSBS)

Förtjänsttecken och stipendier 2019

Lördagen 23.2.2019 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 111:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 24.1.2019 valt att kalla en ny hedersmedlem. Vasa nations nationsmöte har beslutat att kalla vasung, Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Valet att kalla Jari Niemelä till hedersmedlem motiveras med att han synnerligen förtjänstfullt verkat i samhället genom sina mångsidiga akademiska uppdrag. Hans strävan att främja dialog och gemenskap samt popularisering av vetenskap är viktiga principer som står också Vasa nation nära. Vasa nation vid Helsingfors universitet vill härmed kalla vasung, rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2019

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är ekonomie magister Patricia Ljungqvist.

Kamratskapspriset 2019

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2018 beslutat att tilldela politices studerande, nationens kultivarie Leila Arnautovic, hemma från Närpes, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2019

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Lina Berts, Louise Häggström, Tanja Snickars, Leila Arnautovic och Calle Koskela.

100-årsjubileumsstipendiet år 2019

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Simon Nyman, Elin Wik, Johannes Borg, Tintin Råholm, Linnéa Hammarberg, Linda Sjöblom och Matias Strandberg.

Studiestipendier 2019

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • politices studerande Leila Arnautovic
 • ekonomie studerande Johannes Borg
 • ekonomie kandidat Richard Engstrand
 • politices kandidat Mikaela Henriksson
 • politices kandidat Calle Koskela
 • ekonomie kandidat Andreas Lehtonen
 • ingenjörsstuderande Simon Pesola
 • kandidat i geologi Markus Prittinen
 • politices studerande Tintin Råholm
 • ergoterapistuderande Didric Sandberg
 • medicine kandidat Niklas Sarelin
 • kulturproducentstuderande My Silén
 • medicine studerande Nicolas Sjöberg
 • politices studerande Linda Sjöblom
 • politices studerande Tanja Snickars
 • ingenjörsstuderande Christoffer Stenvall
 • agronomie- och forststuderande Matias Strandberg
 • politices kandidat Filippa Sundell
 • pedagogie studerande Maria Wikström

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då, tar istället emot dessa vid nationsmötet 14.3.

Vasa nation informerar 9/2019

______________________________________

______________________________________

Nr 09/2019 – Styrelsen informerar:

______________________________________

______________________________________

Vi har återigen tekniska problem med mailen, så infomailet publiceras här tillsvidare.

Händer vecka 11:

1. Dejourering 11.3

2. Mars nationsmöte 14.3

3. Släppfest för STBL:s vårnummer 15.3

Övrigt:

4. EPO:s årsfestvecka 18.3

5. Samösterbottnisk ungseniormiddag 30.3 – Anmälan är öppen!

6. Bostadsansvariga informerar

7. Statister sökes

______________________________________

1. DEJOURERING – 11.3

På måndag kl. 15-18 hittar ni vår studieansvarige Markus och dejourerar på nationen. Kom via för att uträtta dina nationsärenden eller bara chilla.

______________________________________

2. MARS NATIONSMÖTE – 14.3

Vasungar!

Det är igen dags för nationsmöte! Väljer vi eller väljer vi inte en sommarfestansvarig? Utmanar någon våra sittande representanter i Botta och seniorrådet? Kom på nationsmöte så får ni se!

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/407747593134065/

Kallelsen till Mars nationsmöte har publicerats på hemsidan p.g.a. vi har återigen tekniska problem med mailen.

______________________________________

3. SLÄPPFEST FÖR STBL:S VÅRNUMMER – 15.3

Fira framtiden och vårens nummer av Studentbladet tillsammans med oss på redaktionen!

Förutom inspirerande texter och illustrationer bjuds det på snacks, vin, öl och alkoholfria bubblor. För den lite mera törstiga är det fritt fram att ta med egen dricka.

Efteråt drar vi vidare längs Tredje linjen och firar att framtiden är vår och styrkan bakom positiv aktivism.

Välkomna allihopa!

Eventet på facebook: https://www.facebook.com/events/396318601170332/

______________________________________

4. EPO:S ÅRSFESTVECKA – 18.3

EPO firar sin 111 årsfest 23.3! Årsfestveckans program:

Måndag 18.3. PNIS – vinterbad

Tisdag 19.3. Kulturutskottets excu teknolog spex

Onsdag 20.3. Idrottsutskottets hohtogolf-excu

Torsdag 21.3. sy din rosett & choklad kväll

Fredag 22.3. Stipendiatmiddag, Fiskeresa-sitz

Lördag 23.3. EPO 111 årsfest och efterfest

Söndag 24.3. Silliz

Evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/412729612635578/

______________________________________

5. SAMÖSTERBOTTNISK UNGSENIORMIDDAG – 30.3 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

I år gör ungseniormiddagen comeback!

Oavsett om du är senior, ungsenior, junior eller gulnäbb är du välkommen att spendera en rolig lördagskväll i bordsfestens tecken.

Ungseniormiddagen ordnas lördagen 30.3.2018 vid Tölögatan 3 A, våning 5

Festen inleds klockan 18:30 med cocktailtillfälle och vi flyttar oss till bords klockan 19:00

Deltagande kostar 15e, betalningsanvisningar kommer på e-post.

Registrering öppen till 24.3. 23:59: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvaLY9sptqERGmTBjoecbGL6p-RL3VdOa1iXve3GNyT4K7Fg/viewform

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2094481837299393/

______________________________________

6. BOSTADSANSVARIGA INFORMERAR

Hej!

Jag vill påminna alla er vasungar om att ansökningstiden till Österbottniska Delegationens bostäder ännu är i full gång.

ÖD har bostäder både i Vallgård och Dammen och ni hittar mera info om bostäderna, hur ni ansöker samt ansökningsblanketterna bakom denna länk: http://pv.osakunta.fi/kamppa/language/sv/.

Deadline för vårens ansökningar är fredagen den 15.3.

Mvh,

Ella Back

______________________________________

7. STATISTER SÖKES

Vi söker statister i alla åldrar till ungdomsdramaserien Vakuum som spelas in sommaren  2019 i huvudstadsregionen.

Vakuum är en samproduktion med Svenska Yle och SVT.

Skicka senast vecka 12 in en ansökan med bild, kontaktuppgifter, beskrivning av dig själv och vilka av nedanstående datum du är tillgänglig. v. 22 27.5 – 1.6 v. 23 3.6 – 8.6 v. 26 24.6 – 29.6 v. 27 1.7 – 6.7 v. 28 8.7 – 13.7 Biobiljett ges som tack. Vi återkommer med svar v.13.

Frågor och ansökningar får skickas till vakuumcasting@gmail.com.

______________________________________

Med vänliga hälsningar,

styrelsen

______________________________________

______________________________________

Marlene Berg

Infoansvarig 2019

Vasa nation vid Helsingfors universitet

Tölögatan 3A

00100 Helsingfors

Tel. 050 4320969

marlene.berg ät arcada.fi

Kallelse till mars nationsmöte

Vasungar,

Vi har återigen tekniska problem med mejllistorna, därför publicerar vi kallelsen på hemsidan.

Jag kallar er härmed till mars nationsmöte 14.3 kl. 18! Bland annat
får vi ännu påminna oss om den fantastiska årsfest vi hade, vi ska
också välja representanter till Oy Botta Ab och seniorrådet samt dela
ut stipendier till dem som inte hade möjlighet att närvara på
årsfesten.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2019

Tid: 14.3.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1 Mötets öppnande

2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Godkännande av föregående mötesprotokoll

5 Godkännande av eventuella nya medlemmar

6 Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– Sommarfestansvarig

7 Info från Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO)

8 Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse

9 Val av representant till seniorrådet

10 Godkännande av årsfestens budgetuppföljning

11 Beslut om uttag ur dispositionsfonden

12 Utdelning av stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken

13 Anmälningsärenden

14 Övriga ärenden

15 Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

INFO om biljettförsäljningen inför Pampas nationaldag!!

PAMPASFIRARE!

Biljettsläpp inför Pampas Nationaldag sker i år den 7 mars på nationsvåningen från och med. Kl. 12:00.

Vi öppnar dörrarna till huset och nationsvåningen kl. 11.

OBS! Det är strängt FÖRBJUDET att köa i trapphuset innan kl. 11 på grund att vi har övriga hyresgäster i huset som använder trappuppgången.

Ta gärna med jämna pengar!

Vasa nation informerar 4/2019

Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så tidigare infomailen har publicerats på hemsidan, vi ber om ursäkt för detta.

______________________________________

______________________________________

Nr 04/2019 – Styrelsen informerar:

______________________________________

______________________________________

Händer vecka 6:

1. Dejourering 4.2

2. PPO:s årsfest 9.2 & årsfestvecka 4.2 – 10.2

3. Färsk forskning om HU-studenternas försörjning – 5.2

4. Simning med Idrottskomitten 7.2

5. Samösterbottnisk bordsspelsklubb samlas 10.2

Övrigt:

6. Vasa nations CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

7. Sommarfestansvarig och kommittémedlemmar sökes

8. Färdig med studierna? Uppdatera din medlemsstatus

______________________________________

1. DEJOURERING – 4.2

På måndag kl. 15-18 hittas vår sekreterare och vice-ordförande Linda och dejourerar. Kom via för att uträtta nationsärenden eller bara chilla.

______________________________________

2. PPO:S ÅRSFEST 9.2 & ÅRSFESTVECKA – 4.2 – 10.2

PPO har sin årsfest 9.2. och årsfest veckan kickas igång 4.2.

4.2 – Allas Sea Pool

5.2 – PNIS med Runebergstårta

6.2 – ”Varjovujut”

7.2 – Sy din rosett & se på film

8.2 – Dansträning & stipendiatmiddag

9.2 – PPO CXII Årsfest

10.2 – Livräddar-sillis

Evenemangen hittas på Facebook:

https://www.facebook.com/events/545588075850408/

______________________________________

3. FÄRSK FORSKNING OM HU-STUDENTERNAS FÖRSÖRJNING – 5.2

HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och studentforskningsstiftelsen Otus gjorde i höstas en enkätundersökning om studenternas försörjning. Resultaten offentliggörs i Tankehörnan den 5 februari kl. 14–16. Kom och hör om resultaten och diskutera studenternas försörjning som valtema i vårens val! Programmet är tyvärr endast finskspråkigt, men information om undersökningen kommer att översättas till svenska och engelska.

Program:

Undersökningens resultat (Rasmus Reinikainen)

Kommentarer från HYY styrelseledamot Anna Lemström

Diskussion & frågor

Välkommen!

Mer information: Hannele Kirveskoski, hannele.kirveskoski@hyy.fi / p. +358 (0) 50 543 9608

______________________________________

4. SIMNING MED IDROTTSKOMITTÉN – 7.2

Hejsan och välkomna på vårt första evenemang för iår.

Vi samlas i aula vid simhallen 18:50.

Och börjar simma runt 19:00

Priset: 3,30€ /person (studerande)

Plats: Uimahalli Mäkelärinne

Varför: Det e roligt att simma, och med detta gäng blir det bara bättre!

Anmäl er så är det enklare sen för oss att veta hur många som kommer:

https://docs.google.com/forms/d/1v9z-HPA0NV6jE8Z-wAMLl0GtNFNO1upLYqw1YxHjmDU/edit

Om ni som anmält er sedan får förhinder meddela mig.

+358504684395

Christofer Enlund

Idrottsansvarige

______________________________________

5. SAMÖSTERBOTTNISK BORDSSPELSKLUBB SAMLAS – 10.2

Samösterbottnisk bordsspelsklubb, Yppeli, samlas på femte våningen i Botta på söndag 10.2 kl 15, för att spela med PPO:s sillis gäster. Med får man komma fastän man inte skulle ha varit på sillisen, och med får man även komma senare.

______________________________________

6. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!

Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd.

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari

Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen

Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen

Kl. 17:0 – Supé på festvåningen

Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari

Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:

https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:

Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)

Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)

Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)

Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats)

BETALNING:

Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:

Mottagare: Vasa nation

IBAN: FI16 4055 1110 0056 04

BIC: HELSFIHH

Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:

Högtidsdräkt eller mörk kostym

Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:

Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar,

Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com

______________________________________

7. SOMMARFESTANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Sommarfestansvarig med kommitté:

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en 

kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och 

hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren 

under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Kommittér:

Gå med i en kommitté! Det finns en lista utanför kansliet, där man kan skriva in sitt namn till en kommitté man vill vara med i!

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!

______________________________________

8. FÄRDIG MED STUDIERNA? UPPDATERA DIN MEDLEMSSTATUS

Är du medlem i Vasa nation, samtidigt som du nyss blivit utexaminerad

och slutfört dina studier? Om du behöver ändra på dina uppgifter i

vårt medlemsregister från studerande till graduerad/senior, meddela

gärna vår medlemssekreterare Julia Wik om saken.

Skicka mail till julia.wik@helsinki.fi eller vn-medsek@helsinki.fi

Tack!

______________________________________

Med vänliga hälsningar,

styrelsen

______________________________________

______________________________________

Marlene Berg

Infoansvarig 2019

Vasa nation vid Helsingfors universitet

Tölögatan 3A

00100 Helsingfors

Tel. 050 4320969

marlene.berg ät arcada.fi

Vasa nation informerar 3/2019


Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så tidigare infomailen har publicerats på hemsidan, vi ber om ursäkt för detta.
______________________________________
______________________________________
Nr 03/2019 – Styrelsen informerar:
______________________________________
______________________________________

Händer vecka 5:

1. Dejourering 28.1
2. Disneymaraton med Vasa nation 31.1
3. Vasa nations stipendier lediga att sökas – SENAST 31.1
4. Föreslå vem som ska tilldelas Vasa nations kamratskapspris – SENAST 31.1
5. Danskurs på Tölögatan 3A

Övrigt:

6. Värdinna, Sommarfestansvarig och kommittémedlemmar sökes
7. PPO:s årsfest & årsfestvecka 4.2 – 10.2
8. Vasa nations CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!
9. Färsk forskning om HU-studenternas försörjning – 5.2
10. Studerandefredagar på Teater Viirus
______________________________________

1. DEJOURERING – 28.1
På måndag kl. 15-18 befinner sig vår idrottsansvarige Christofer och dejourerar. Kom via för att chilla eller uträtta nationsärenden.
______________________________________

2. DISNEYMARATON MED VASA NATION – 31.1

I år mjukstartar vi programverksamheten med ett filmmaraton i alla våra barndomshjältars tecken!

Vi visar disneyfilmer från 18.00 till 23.00 eller så länge som ni orkar se. Programkommittén bjuder dessutom på filmsnacks under kvällen!

Vilka filmer som visas får ni avgöra, rösta i pollen nedan i evenemanget!
Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/236265517276425/

VAD: Disneymarathon jeejee
VAR: Tölögatan 3 A vån 5
NÄR: 31.1 klockan 18.00
VARFÖR: Disney is love, disney is life
______________________________________

3. VASA NATIONS STIPENDIER LEDIGA ATT SÖKAS – SENAST 31.1

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till
31.1.2019 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och
fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller
ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas
av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa
nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet
”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat
medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med
information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär
medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god
tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest
23.2.2019, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på
plats och ta emot sina stipendier personligen. Notera att en person
inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än
i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium,
meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

______________________________________

4. FÖRESLÅ VEM SOM SKA TILLDELAS VASA NATIONS KAMRATSKAPSPRIS – SENAST 31.1

Bästa vasungar.

Vasa nation har en kamratskapsfond som grundats för att möjliggöra årligt utdelande av ett kamratskapspris åt den nationsmedlem, som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen. Kamratskapspriset utdelas vid nationens årsfest 23.2.

Priset utdelas av Vasa nations kamratskapspriskommitté. Kommittén består av tolv medlemmar och i valet av denna kommitté eftersträvar nationen att olika studieinriktningar och studentårgångar är representerade.

Kamratskapspriskommittén sammanträder lördagen 2.2. Innan detta möte, senast 31.1, är varje nationsmedlem eller grupp av vasungar berättigade att i en skrivelse ställd till kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) föreslå kandidat till erhållande av kamratskapspriset. Jag hoppas på många nomineringar!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

______________________________________

5. DANSKURS PÅ TÖLÖGATAN 3A

På Botta erbjuds danskurser med grunderna till bl.a. vals, fox och bugg). Till grundkursen behöver du inte komma med ett par, tidigare danskunskaper eller dansbakgrund. Ta med dig själv (+ alla dina vänner!) och kom och uppleva en rolig och mångsidig hobby, samt härligt gäng!

Pohjalaisten tanssikerho

Kurser på tisdagar, från och med 22.1

Aikataulu:
17.00-18.30 alkeet vaihtuvalla parilla
17.00-18.30 alkeisjatko

18.30-20.00 jatko
18.30-20.00 alkeet oman parin kanssa


PRIS:
– grunder/alkeet: 
PPO, EPO, VN 20€
studeranden 40€
andra 80€
– fortsättning/ alkeisjatko tai jatko:
PPO, EPO, VN 40€
studeranden 60€
andra 90€
VAR: Ostrobotnia, Töölönkatu 3A, 5.krs

Man får två gratis gånger att testa. Man kan hoppa med även mitt i säsongen.

Mera om detta:
www.facebook.com/events/278837162982309/
pohjalaiset.fi/tanssikerho/kurssit.htm

______________________________________

6. VÄRDINNA, SOMMARFESTANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Värdinna och Värdinnekommittén
Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får  
du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara  
fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att  
hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig,  
använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du  
får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och  
får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor  
(när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får  
du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen  
förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det  
är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

Sommarfestansvarig med kommitté
Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en  
kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och  
hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren  
under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!
______________________________________

7. PPO:S ÅRSFEST & ÅRSFESTVECKA – 4.2 – 10.2

PPO har sin årsfest 9.2. och årsfest veckan kickas igång 4.2.
4.2 – Allas Sea Pool
5.2 – PNIS med Runebergstårta
6.2 – ”Varjovujut”
7.2 – Sy din rosett & se på film
8.2 – Dansträning & stipendiatmiddag
9.2 – PPO CXII Årsfest
10.2 – Livräddar-sillis

Evenemangen hittas på Facebook: https://www.facebook.com/events/545588075850408/?active_tab=about

______________________________________

8. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!
Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd. 

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari
Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen
Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl. 17:0 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari
Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:
https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:
Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)
Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)
Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)
Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats) 

BETALNING: 
Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar, 
Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com
______________________________________

9. FÄRSK FORSKNING OM HU-STUDENTERNAS FÖRSÖRJNING – 5.2

HUS, Aalto-universitetets studentkår AUS och studentforskningsstiftelsen Otus gjorde i höstas en enkätundersökning om studenternas försörjning. Resultaten offentliggörs i Tankehörnan den 5 februari kl. 14–16. Kom och hör om resultaten och diskutera studenternas försörjning som valtema i vårens val! Programmet är tyvärr endast finskspråkigt, men information om undersökningen kommer att översättas till svenska och engelska.

Program:

Undersökningens resultat (Rasmus Reinikainen)
Kommentarer från HYY styrelseledamot Anna Lemström
Diskussion & frågor

Välkommen!

Mer information: Hannele Kirveskoski, hannele.kirveskoski@hyy.fi / p. +358 (0) 50 543 9608
______________________________________

10. STUDERANDEFREDAGAR PÅ TEATER VIIRUS

Är du studerande? Hör du till dem som tycker “helt jees med kultur, men
man måste ju äta också”? Nu kan du både äta och gå billigt på teater!
Viirus introducerar studerandefredagar där du får rejält rabatterade
biljetter och pausförfriskningar när du viftar med giltigt
studerandekort.

Se Viirus huvudproduktioner Den Stora Elden och Toinen Luonto för 10 €,
avnjut förfriskningar i vår förmånliga bar och unna dig en
fredagsburgare hos grannrestaurangen Skøgul för 12 €.

Boka dina biljetter på viirus@viirus.fi och lös ut dem på teatern senast
30 min innan föreställningen genom att uppvisa ditt studiekort.

Vårens fredagsföreställningar:
25.1 kl. 19:00  Den Stora Elden
1.2 kl.  19:00  Den Stora Elden
8.3 kl.  19:00  Toinen Luonto
15.3 kl. 19:00  Toinen Luonto
22.3 kl. 19:00  Toinen Luonto
29.3 kl. 19:00  Toinen Luonto

Den Stora Elden spelas på svenska och textas till finska, engelska och
svenska.
Toinen Luonto spelas på finska och textas till svenska, engelska och
finska.

Mera information:
www.viirus.fi
https://www.facebook.com/events/2851456718205130/

Viirus ligger beläget på Busholmen i Helsingfors, Medelhavsgatan 14, och
du hittar fram till teater med spårvagn 9, 7 och 6T eller genom att ta
metro till Gräsviken.

VÄLKOMMEN!

______________________________________
______________________________________

Med vänliga hälsningar,
styrelsen
______________________________________
______________________________________

Marlene Berg
Infoansvarig 2019
Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100 Helsingfors
Tel. 050 4320969
marlene.berg ät arcada.fi

Vasa nation informerar 2/2019

Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så infomailet kommer på hemsidan tillsvidare, vi ber om ursäkt för detta.

______________________________________

______________________________________

Nr 02/2019 – Styrelsen informerar:

______________________________________

______________________________________

Händer vecka 4:

1. Dejourering 21.1

2. POL:s öppna körträningar och provsjungningar 21.1

3. Danskurs på Botta

4. Januari nationsmöte 24.1

Övrigt:

5. Föreslå vem som ska tilldelas Vasa nations kamratskapspris

6. Vasa nations CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

7. Värdinna, Sommarfestansvarig, Bostadsansvarig och kommittémedlemmar sökes

8. Vasa nations stipendier lediga att sökas

9. Studerandefredagar på Teater Viirus

______________________________________

1. DEJOURERING – 21.1

På måndag kl. 15-18 hittar ni vår programansvarige Linnéa och dejourerar. Kom via för att uträtta dina nationsärenden eller bara chilla.

______________________________________

2. POL:S ÖPPNA KÖRTRÄNINGAR OCH PROVSJUNGNINGAR – 21.1

Hej på dig som söker efter en musikhobby!

POL eller Österbottniska Nationernas Sångare söker återigen nya medlemmar till kören. Nu på våren tar vi in nya såväl mans- som damröster, så ta fast med kompisen också! På provsjungningen får du sjunga en valfri körsång, folksång, barnsång, snapsvisa osv. Provsjungningar organiseras 14.1. och 21.1. Välkommen med på våran måndagsövning och ta en titt på vad vi sysslar med! Övningarna går på finska.

Mer info: Elina Antikainen pj@pohjalaistenosakuntienlaulajat.fi

VAD: POL:s öppna körträningar och provsjungningar

NÄR: 14.1. & 21.1. klo 18

VAR: Ostrobotnia, Tölögatan 3A, vån. 5

VARFÖR: För körsång är världens bästa hobby!

Evenemanget hittas på facebook: https://www.facebook.com/events/305320926769799/

______________________________________

3. DANSKURS PÅ BOTTA

På Botta erbjuds danskurser med grunderna till bl.a. vals, fox och bugg). Till grundkursen behöver du inte komma med ett par, tidigare danskunskaper eller dansbakgrund. Ta med dig själv (+ alla dina vänner!) och kom och uppleva en rolig och mångsidig hobby, samt härligt gäng!

Pohjalaisten tanssikerho

Kurser på tisdagar, från och med 22.1

Aikataulu:

17.00-18.30 alkeet vaihtuvalla parilla

17.00-18.30 alkeisjatko

18.30-20.00 jatko

18.30-20.00 alkeet oman parin kanssa

PRIS:

– grunder/alkeet:

PPO, EPO, VN 20€

studeranden 40€

andra 80€

– fortsättning/ alkeisjatko tai jatko:

PPO, EPO, VN 40€

studeranden 60€

andra 90€

VAR: Ostrobotnia, Töölönkatu 3A, 5.krs

Man får två gratis gånger att testa. Man kan hoppa med även mitt i säsongen.

Mera om detta:

www.facebook.com/events/278837162982309/

pohjalaiset.fi/tanssikerho/kurssit.htm

______________________________________

4. JANUARI NATIONSMÖTE – 24.1.

Kallelse till januari nationsmöte 24.1.2019

Vasungar,

jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte! På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten och vår egen ordförande emeritus och nuförtiden styrelsemedlem i Nationernas Samdelegation Calle Koskela kommer och berättar om vad NSD har på gång i år!

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Januari 2019

Tid: 24.1.2019 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Val av två rösträknare

5. Godkännande av nya medlemmar

6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

7. Tillsättande av projektgrupp för uppdatering av Vasa nations reglemente

8. Fördelning av fondmedel 2019

9. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté

10. Budget för årsfesten 2019

11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2019

12. ÖD:s budget 2019

13. Info från Nationernas Samdelegation NSD

14. Kallande av hedersmedlem, andra behandlingen

15. Anmälningsärenden

16. Övriga ärenden

17. Mötets avslutande

Azra Arnautovic

Vasa nations kurator

vn-kurator@helsinki.fi

Evenemanget hittas på facebook här: https://www.facebook.com/events/342774809653243/

______________________________________

5. FÖRESLÅ VEM SOM SKA TILLDELAS VASA NATIONS KAMRATSKAPSPRIS

Bästa vasungar.

Vasa nation har en kamratskapsfond som grundats för att möjliggöra årligt utdelande av ett kamratskapspris åt den nationsmedlem, som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen. Kamratskapspriset utdelas vid nationens årsfest 23.2.

Priset utdelas av Vasa nations kamratskapspriskommitté. Kommittén består av tolv medlemmar och i valet av denna kommitté eftersträvar nationen att olika studieinriktningar och studentårgångar är representerade.

Kamratskapspriskommittén sammanträder lördagen 2.2. Innan detta möte, senast 31.1, är varje nationsmedlem eller grupp av vasungar berättigade att i en skrivelse ställd till kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) föreslå kandidat till erhållande av kamratskapspriset. Jag hoppas på många nomineringar!

Med vänliga hälsningar,

Azra Arnautovic

Vasa nations kurator

______________________________________

6. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!

Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd.

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari

Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen

Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen

Kl. 17:0 – Supé på festvåningen

Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari

Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:

https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:

Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)

Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)

Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)

Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats)

BETALNING:

Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:

Mottagare: Vasa nation

IBAN: FI16 4055 1110 0056 04

BIC: HELSFIHH

Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:

Högtidsdräkt eller mörk kostym

Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:

Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar,

Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com

______________________________________

7. VÄRDINNA, SOMMARFESTANSVARIG, BOSTADSANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Värdinna och Värdinnekommittén

Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får 

du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara 

fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att 

hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig, 

använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du 

får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och 

får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor 

(när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får 

du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen 

förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det 

är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

Sommarfestansvarig med kommitté

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en 

kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och 

hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren 

under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Bostadsansvarig + Bostadskommittén

Som bostadsansvarig poängsätter man och gör upp kölistor till ÖD:s bostäder tre gånger i året. Man är också med och gör upp kölistorna till SSBS: bostäder. Förutom detta svarar man på mail från medlemmar angående bostadsansökningarna. Till sin hjälp kan man ha en liten kommitté på ca två personer.

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!

______________________________________

8. VASA NATIONS STIPENDIER LEDIGA ATT SÖKAS

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till

31.1.2019 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och

fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller

ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas

av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa

nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet

”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat

medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med

information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär

medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god

tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest

23.2.2019, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på

plats och ta emot sina stipendier personligen. Notera att en person

inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än

i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium,

meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens

webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,

Azra Arnautovic

Vasa nations kurator

______________________________________

9. STUDERANDEFREDAGAR PÅ TEATER VIIRUS

Är du studerande? Hör du till dem som tycker “helt jees med kultur, men

man måste ju äta också”? Nu kan du både äta och gå billigt på teater!

Viirus introducerar studerandefredagar där du får rejält rabatterade

biljetter och pausförfriskningar när du viftar med giltigt

studerandekort.

Se Viirus huvudproduktioner Den Stora Elden och Toinen Luonto för 10 €,

avnjut förfriskningar i vår förmånliga bar och unna dig en

fredagsburgare hos grannrestaurangen Skøgul för 12 €.

Boka dina biljetter på viirus@viirus.fi och lös ut dem på teatern senast

30 min innan föreställningen genom att uppvisa ditt studiekort.

Vårens fredagsföreställningar:

25.1 kl. 19:00  Den Stora Elden

1.2 kl.  19:00  Den Stora Elden

8.3 kl.  19:00  Toinen Luonto

15.3 kl. 19:00  Toinen Luonto

22.3 kl. 19:00  Toinen Luonto

29.3 kl. 19:00  Toinen Luonto

Den Stora Elden spelas på svenska och textas till finska, engelska och

svenska.

Toinen Luonto spelas på finska och textas till svenska, engelska och

finska.

Mera information:

www.viirus.fi

https://www.facebook.com/events/2851456718205130/

Viirus ligger beläget på Busholmen i Helsingfors, Medelhavsgatan 14, och

du hittar fram till teater med spårvagn 9, 7 och 6T eller genom att ta

metro till Gräsviken.

VÄLKOMMEN!

______________________________________

______________________________________

Med vänliga hälsningar,

styrelsen

______________________________________

______________________________________

Marlene Berg

Infoansvarig 2019

Vasa nation vid Helsingfors universitet

Tölögatan 3A

00100 Helsingfors

Tel. 050 4320969

bergmarl ät arcada.fi

Vasa nation informerar 1/2019

Tyvärr har det varit tekniska problem med e-posten, så detta infomail kom ut lite sent, och här på hemsidan, vi ber om ursäkt för detta.
______________________________________
______________________________________
Nr 01/2019 – Styrelsen informerar:
______________________________________
______________________________________

Händer vecka 3:

1. Dejourering 14.1
2. POL:s öppna körträningar och provsjungningar 14.1 & 21.1
3. Den samösterbottniska säsongsöppningen 18.1

Övrigt:

4. Vasa nation CXI årsfest 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!
5. Värdinna, Sommarfestansvarig, Bostadsansvarig och kommittémedlemmar sökes
6. Vasa nations stipendier lediga att sökas
7. Januari nationsmöte 24.1
______________________________________

1. DEJOURERING – 14.1

Imorgon hittar ni vår ordförande Malin på plats kl. 15-18 och dejourerar. Kom via för att säga hej, chilla eller för att uträtta dina nationsärenden!

Vi ses!
______________________________________

2. POL:S ÖPPNA KÖRTRÄNINGAR OCH PROVSJUNGNINGAR – 14.1 & 21.1

Hej på dig som söker efter en musikhobby!
POL eller Österbottniska Nationernas Sångare söker återigen nya medlemmar till kören. Nu på våren tar vi in nya såväl mans- som damröster, så ta fast med kompisen också! På provsjungningen får du sjunga en valfri körsång, folksång, barnsång, snapsvisa osv. Provsjungningar organiseras 14.1. och 21.1. Välkommen med på våran måndagsövning och ta en titt på vad vi sysslar med! Övningarna går på finska. 

Mer info: Elina Antikainen pj@pohjalaistenosakuntienlaulajat.fi

VAD: POL:s öppna körträningar och provsjungningar
NÄR: 14.1. & 21.1. klo 18
VAR: Ostrobotnia, Tölögatan 3A, vån. 5
VARFÖR: För körsång är världens bästa hobby!
Evenemanget hittas på facebook: https://www.facebook.com/events/305320926769799/
______________________________________

3. DEN SAMÖSTERBOTTNISKA SÄSONGSÖPPNINGEN 18.1

Botta öppnar sina dörrar för årets första fest fredagen den 18.1 med en inbjudan till den samösterbottniska säsongsöppningen!
I år har konceptet ändrats lite och vi kommer bjuda på beerpongturnering samt ett stort lotteri med fina priser, bl.a. biobiljetter, escaperoom-presentkort med mera. Möjlighet till fritt beerpongspel finns också. Allt detta för 3€ ! 
Turneringen börjar kl. 10 och anmälan sker på plats, kom i tid om du vill delta! Lotteridragningen sker kl. 23 och sedan fortsätter festen natten lång!

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/310608566238679/

Nytt år och ny chans att kicka igång vårterminen med fest på Botta!
Vi drar igång det nya året med en samösterbottnisk säsongsöppning på Ostrobotnias 5mte våning!

Festen äger rum den 18.1 med start kl. 21:00.

Vi bjuder på beerpong-turnering och ett festlotteri! I turneringen rums åtta (8) lag med, så kom i tid för att försäkra dig om en plats i tävlingen! Lagen anmäls på plats och får ha max 4 deltagare/lag. Du deltar automatiskt i lotteriet genom att betala inträdet.

VAD: Österbottnisk säsongsöppning
NÄR: fredag 18.1.2019, dörrar öppna: 21:00 – 01:00
VAR: Tölögatan 3A, 5mte våningen
PRIS: För de österbottniska nationerna (VN, EPO, PPO) kostar kalaset 3€, för resten 4€. För att slippa in behöver du dessutom uppvisa studiekort eller annat bevis över studieplats.
______________________________________

4. VASA NATION CXI ÅRSFEST – 23.2 – ANMÄLAN ÄR ÖPPEN!

Anmälan har öppnat!
Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd. 

Efter supé och tillhörande salongdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari
Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen
Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl. 17:0 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari
Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:
https://goo.gl/forms/sCXlhO0CJh2KYfyT2

Se evenemanget på facebook: https://www.facebook.com/events/1095733217296073/

SUPÉPRISER:
Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)
Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)
Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)
Understödspris: 100€ (Alkoholfri: 100€)

Understödspriset finns till för dig som vill bidra lite extra till att årsfesten ska bli lyckad.

Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats) 

BETALNING: 
Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl. 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest@gmail.com!

Med hjärtliga hälsningar, 
Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest@gmail.com
______________________________________

5. VÄRDINNA, SOMMARFESTANSVARIG, BOSTADSANSVARIG OCH KOMMITTÉMEDLEMMAR SÖKES!

Värdinna och Värdinnekommittén
Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får  
du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara  
fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att  
hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig,  
använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du  
får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och  
får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor  
(när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får  
du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen  
förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det  
är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

Sommarfestansvarig med kommitté
Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en  
kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och  
hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren  
under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

Bostadsansvarig + Bostadskommittén
Som bostadsansvarig poängsätter man och gör upp kölistor till ÖD:s bostäder tre gånger i året. Man är också med och gör upp kölistorna till SSBS: bostäder. Förutom detta svarar man på mail från medlemmar angående bostadsansökningarna. Till sin hjälp kan man ha en liten kommitté på ca två personer.

Kontakta styrelseordförande vn-ordforande@helsinki.fi eller vasa-nation@helsinki.fi om du känner dig taggad!
______________________________________

6. VASA NATIONS STIPENDIER LEDIGA ATT SÖKAS

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till
31.1.2019 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och
fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller
ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas
av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa
nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet
”stipendieansökan”.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat
medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med
information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär
medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god
tid före ansökan ska lämnas in.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest
23.2.2019, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas vara på
plats och ta emot sina stipendier personligen. Notera att en person
inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än
i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium,
meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
______________________________________

7. JANUARI NATIONSMÖTE – 24.1

Kära vasungar,

det är dags för årets första nationsmöte! På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten och vår egen ordförande emeritus och nuförtiden styrelsemedlem i Nationernas Samdelegation Calle Koskela kommer och berättar om vad NSD har på gång i år!

Evenemanget hittas på facebook: https://www.facebook.com/events/342774809653243/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1547461049789984
Vänligen lägg “kommer” i eventet så vet vi hur många kaffe- och tekoppar vi kan räkna med! 

Vi ses i Teatern på nationsvåningen! Kl. 18.
______________________________________
______________________________________

Med vänliga hälsningar,
styrelsen
______________________________________
______________________________________

Marlene Berg
Infoansvarig 2019
Vasa nation vid Helsingfors universitet
Tölögatan 3A
00100 Helsingfors
Tel. 050 4320969
bergmarl ät arcada.fi

Vasa nation CXI årsfest

Vasa nation fyller 111 år och det ska firas med en minnesvärd fest i naturnära anda. Välkomna att fira med oss lördagen den 23e februari!

På programmet har vi bland annat en förstklassig supé och festligt program, som åtnjuts tillsammans med våra kära vänner och gäster från olika håll. Årets årsfesttalare är ingen mindre än Sören Lillkung, Svenska Kulturfondens operasjungande vd.

Efter supé och tillhörande salongsdanser förflyttar vi oss upp till nationsvåningen på husets 5e våning, där festen fortsätter långt in till sena natten. Festligheterna tar inte slut förrän efter söndagens sillfrukost!

PRELIMINÄRT PROGRAM:

Lördag 23e februari
Kl. 16:00 – Cocktail på nationsvåningen
Kl. 16:45 – Kransnedläggning i jägarrummet på festvåningen
Kl. 17:00 – Supé på festvåningen
Kl. 23:00 – Efterfest på nationsvåningen

Söndag 24e februari
Kl.12:00 – Sillfrukost!

ANMÄLAN:
https://goo.gl/forms/6s8bVODk1e1mnaRy2

SUPÉPRISER:
Vasa nations gulnäbb: 64€ (Alkoholfri: 54€)
Junior (studerande): 69€ (Alkoholfri: 59€)
Senior: 79€ (Alkoholfri: 69€)
Sillisen kostar 10€ då den betalas i förhand (12€ på plats)

BETALNING:
Summan betalas in på årsfestkontot senast 15e februari 2019:
Mottagare: Vasa nation
IBAN: FI16 4055 1110 0056 04
BIC: HELSFIHH
Skriv ditt namn i meddelandefältet samt om du betalar för sillis (Förnamn Efternamn + sillis)

KLÄDSEL:
Högtidsdräkt eller mörk kostym
Akademiska heders- och förtjänsttecken

Vill du veta mer om klädseln och vad man kan förvänta sig på en årsfest? Gå till: vasa.nation.fi/verksamhet-2/fester/vett-och-etikett

EFTERFEST:
Även om du inte var med på själva årsfestsupén är du varmt välkommen med på efterfest. Kom och dansa till tonerna av F.E.A.T Trio långt in på småtimmarna!

Dörrarna till efterfesten är öppna kl 23:00 till 02:00. Inträdet är 5€ för de som inte deltagit i supén. Kom ihåg att ta med studiekort och kontanter! Den som inte tillhör VN, EPO eller PPO bör ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Större grupp av icke vasungar på väg? Meddela vnarsfest ät gmail.com!

Efterfesten har sitt eget evenemang här:

Med hjärtliga hälsningar,
Årsfestmarskalkarna Louise och Markus med årsfestkommitté

Vid frågor kontakta Louise Häggström eller Markus Prittinen på Facebook eller maila vnarsfest ät gmail.com